11/11/2022
Hình ảnh đạt giải thưởng

Nhiếp ảnh MAI THÀNH CHƯƠNG

Số TT Tác phẩm Thành tích Cuộc thi / Bảo trợ
01 DƯỚI MƯA HUY CHƯƠNG VÀNG Cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 26 năm 2012
02 VĂN MINH ĐÔ THỊ GIẢI C XUẤT SẮC Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2016
03 VỌC CHÀ VÁ CHÂN NÂU HUY CHƯƠNG VÀNG FIAP Cuộc thi ảnh quốc tế BANLKAN CIRCUIT: FIAP 2015/313
04 ĐƯỜNG ĐUA HUY CHƯƠNG BẠC Liên hoan ảnh khu vực NTB&TN lần thứ 11 năm 2006
05 THĂM CÁNH ĐỒNG QUÊ GIẢI KHUYẾN KHÍCH Liên hoan ảnh khu vực NTB&TN lần thứ 11 năm 2006
06 CỬA ĐẠI LỘNG GIÓ GIẢI KHUYẾN KHÍCH Liên hoan ảnh khu vực NTB&TN lần thứ 16 năm 2011
07 DUYÊN VIỆT TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM Cuộc thi và TL ảnh NTTQ “Chân dung con người VN” 2011
08 CỬA ĐẠI LỘNG GIÓ TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM Cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 26 năm 2012
09 DẠO PHỐ MÙA LŨ TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM Cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 26 năm 2012
10 ĐÀ NẴNG RỰC SÁNG GIẢI KHUYẾN KHÍCH Liên hoan ảnh khu vực NTB&TN lần thứ 18 năm 2013
11 TRƯỚC GIỜ BIỂU DIỄN TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM Cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2014
12 DU LỊCH HỒ LẮC TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM Cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2014
13 SÔNG HOÀI PHỐ HỘI HUY CHƯƠNG ĐỒNG Liên hoan ảnh khu vực NTB&TN lần thứ 20 năm 2015
14 DU LỊCH MIỀN QUÊ GIẢI KHUYẾN KHÍCH Liên hoan ảnh khu vực NTB&TN lần thứ 20 năm 2015
15 ĐI CHỢ SỚM ACCEPT (CĐ PHỤ NỮ) Cuộc thi ảnh NT quốc tế lần thứ VIII tại Việt Nam, năm 2015
16 NHÌN ACCEPT (CĐ PHỤ NỮ) Cuộc thi ảnh NT quốc tế lần thứ VIII tại Việt Nam, năm 2015
17 VIỆC NHÀ NÔNG ACCEPT (CĐ PHỤ NỮ) Cuộc thi ảnh NT quốc tế lần thứ VIII tại Việt Nam, năm 2015
18 DU LỊCH SINH THÁI HUY CHƯƠNG VÀNG Liên hoan ảnh khu vực NTB&TN lần thứ 23 năm 2018
19 BIỂU DIỄN GIẢI KHUYẾN KHÍCH Liên hoan ảnh khu vực NTB&TN lần thứ 23 năm 2018
20 THÀNH PHỐ VÀ NHỮNG CÂY CẦU TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM Cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2018