Bảng giá chụp hình

Khách sạn - Villa

 • Gói cơ bản

 • triệu VND 3
  • 1 buổi làm việc
  • Chụp hình dưới 25 hình
  • Chỉnh sửa hình ảnh 2 ngày
  • Gửi link online
 • Gói nâng cao

 • triệu VND 5
  • 1 ngày làm việc
  • Chụp hình dưới 50 hình
  • Chỉnh sửa hình ảnh 3 ngày
  • Gửi link online
 • Gói VIP

 • triệu VND 10
  • 2 ngày làm việc
  • Chụp hình dưới 100 hình
  • Chỉnh sửa hình ảnh 5 ngày
  • Gửi link online