Huỳnh Phước Tuấn

Thiết kế website, quản lý dự án

Thiết kế website, quản lý các dự án triển khai
  • Tuổi : 42
  • Di động : 090 565 2224
  • Kinh nghiệm : 20 năm
  • Email : phuoctuan@gmail.com
  • Kỹ năng :
    PHP, WordPress, Photoshop, Corel

Lịch sử

Hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc triển khai các website trên lĩnh vực du lịch tại Hội An. Hơn 20 năm kinh nghiệm giáo viên đào tạo tin học và quản lý các dự án


Other Members

Awesome Team