Nguyễn Hữu Phước

Thiết kế đồ họa và thi công ảnh

Thiết kế đồ họa quảng cáo, in ấn ấn phẩm quảng cáo

Lịch sử

Phụ trách đứng máy in offset cỡ lớn tại Thành phố Đà Nẵng 5 năm Thiết kế đồ họa quảng cáo cho các khách sạn, nhà hàng, các tờ rơi tuyên trình cho các cơ quan chính quyền hơn 10 năm Thi công đóng khung in ảnh nghệ thuật trang trí cho các khu nghĩ dưỡng, khách sạn, nhà hàng lớn 5 năm


Other Members

Awesome Team